కాటు బి

  • Bite B

    కాటు బి

    1. నెబ్యులైజర్ మాస్క్ నిల్వ ట్యాంక్ నుండి breathing పిరితిత్తులకు శ్వాస ఆక్సిజన్ వాయువును బదిలీ చేయడానికి ఒక పద్ధతిని అందిస్తుంది.
    2. నెబ్యులైజర్ ముసుగు ముసుగు, ఆక్సిజన్ గొట్టాలు, ఆక్సిజన్ కనెక్ట్ చిట్కా మరియు నెబ్యులైజర్ కూజాతో తయారు చేయబడింది.
    3. ఆక్సిజన్ ముసుగులు చీకటి, పొడి మరియు శుభ్రమైన పరిస్థితులలో నిల్వ చేయండి.